Logo stránky.

Úvodní stránka

Dobrý den,
vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných představení produktu, který jsem vytvořil. Jedná se o nadstavbovou aplikaci pro program AutoCAD, která se zabývá kreslením lineárních a bodových značek podle normy ČSN 01 3411. Tento program slouží pro rychlou orientaci v těchto značkách a pomůže Vám s obsluhou knihovny hladin, které jsem pro jednoduché kreslení připravil.

Ve své práci se zabývám generováním map velkých měřítek v prostředí programu AutoCAD. Na těchto stránkách naleznete veškeré potřebné informace důležité pro obsluhu programu. Rovněž zde naleznete základní informace týkající se lineárních značek, bodových značek, generování map v prostředí AutoCADu a nástrojů AutoCADu, které Vám pomohou tyto značky navrhovat a používat.

V sekci ke stažení jsou umístěny soubory s definicemi značek a čar, zkompilovaný soubor aplikace .dll, který lze načíst do AutoCADu a výkresy .dwg, které obsahují knihovny nadefinovaných hladin, bloků a kompletní seznam nadefinovaných značek lineárního a bodového charakteru, které jsou uvedeny v normě.

Diplomová práce
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Autor: Bc. Luděk Špetla
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kopecký
Vyrábíme kované ploty a kovové brány. na míru a s důrazem na bezúdržbové oplocení. Lamark s.r.o.vyrábí kované vjezdové brány a kovové ploty. a montuje po celé ČR. Kované ploty na míru. Informační systém Helios Orange a jeho nadstavby. Saperta - Helios Orange informační systém s propojením na e-shop.